Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

40-lecie zespołu Miechowiacy

26 września 2015 r. na sali w Janówce odbył się Jubileusz 40-lecia zespołu Miechowiacy. Życzenia dla całego zespołu złożyła Pani Katarzyna Zawadzka - wiceburmistrz Byczyny, Pani Maria Żurek - kierownik referatu promocji Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz Pani Iwona Sarnowska - dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie, która wręczyła wszystkim członkom zespołu pamiatkowe imienne plakietki. Gościnnnie wystąpił zespół Jarzębina, który również złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia. Cała uroczystość przebiegła w miłej atmosferze.

 

 

Wersja XML